9KV / 12KV / 33KV / 36KV хүчдэлтэй баривчлагчид

  • Lightning Arrester

    Аянга таслагч

    Lightning Arresters нь цахилгаан энергийн системийн чухал хамгаалагч бөгөөд хэт хүчдэлийн эсрэг гол цахилгаан төхөөрөмжийг дүрсэлдэг. боолт, гүйдэл нь зөвхөн микроампын түвшинд байна; хүчдэлээс хэтрэх үед цайрын оксидын varistors дамжуулагч гүйдэл нь хэт хүчдэлийн хүчийг хурдан гаргаж чаддаг тул хэт хүчдэлийн хязгаарыг хязгаарладаг бөгөөд цайрын оксидын varistor нь их хэмжээний урсгалын багтаамж, хурдан хариу өгөх хурд, хурдан хариу өгөх хурд, хамгаалалтын сайн гүйцэтгэл гэх мэт. Энэхүү MOAS нь экспортын зориулалттай бөгөөд баривчлах чадвар нь IEC60099-4 стандартын шаардлагад нийцдэг.