Гал хамгаалагч таслах / мэдрэгч

  • Composite Drop Out Fuse

    Нийлмэл хаях гал хамгаалагч

    Гаднах унтраалгатай гал хамгаалагч нь 10 кВ-ын нэрлэсэн хүчдэлтэй AC 50Hz цахилгаан систем дэх дамжуулах шугам ба цахилгаан трансформаторын богино залгааны болон хэт ачааллын хамгаалалтад хамаарна.

  • Surge Monitor

    Хэт давалгааны хяналт

    Surge Monitor нь аянга буулгах төхөөрөмжийн нэмэлт сэлбэг хэрэгсэл бөгөөд аянгын барьцаалагч JCQ arrester дэлгэцийн ажиллах нөхцлийг компьютерийн интерфэйстэй, аянгын барьцааны (эсвэл хэт хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийн ашиглалтын өгөгдлийн чанарыг шууд мэддэг байх ёстой) ) -ийг Компьютерийн худалдан авалтын менежментээр удирддаг бөгөөд JCQ нь GB стандарт технологийн параметрийн дагуу Үндэсний стандарт GB бүтээгдэхүүн юм.